Senza categoria

BLG në terren për të siguruar të drejtat e blerësit të pasurive të patundshme

Së bashku me disa nga partneret më të rëndësishëm të pasurive të patundshme dhe shërbime të lidhura me to, përpiqet të sjellë siguri në tregun më të rëndësishme të vendit.

Për të blerë nje shtëpi në ndërtim e sipër garancia është mënyra më e sigurtë për të mbrojtur shumat e paguara para transferimit të pronësisë ,  garanci nga një dështim të mundshëm të ndërtuesit . Garancia që në Itali prej 12 vjetesh eshte bërë i detyrueshëm me ligj, por që është ende pak e njohur nga shqiptarët dhe pak e aplikuara nga kompanitë e ndërtimit. Duke krahasuar shitjet e shtëpive të reja me shumat e paguara, dhe shuma e kolateralit, vlerësohet se vetëm një në njëqind hapat e parave në mes të blerësit dhe ndërtues janë të garantuara.

Kjo ndodh si shkak i kombinimit te dy faktoreve . Së pari kjo ndodh pasi nuk ka saksjone të rrepta për ndërtuesin. Parashikohet vetem prishja e kontrates nëse shkelet garancia.

Në pjesen më te madhe te rasteve, blersi nuk heq dore pasi shpreson qe ndertuesi ti jape pronën.

Ndihmuar shpesh here nga  injorancën per keto çështjet nga ana blerësit ose në këmbim të një zbritje të vogël, komapanite nuk dun te japin garanci per te mos humbur perfitiment nga ana bankare.

Kjo krijon një situatë të rrezikshme: në një skenar krize si tashmja ka shumë kompani të vogla të ndërtimit falimentojne edhe nese kan pasur nje te shkuar te ndritur.

Nëse, pra, këshilla e pare për ata që janë gati për të blerë një shtëpi në ndërtim e sipër është  të pyesin në lidhje me punën e mëparshme nga e njëjta kompani, kjo sigurisht nuk mund të konsiderohet si një motive i mjaftueshme sa per te mos pasur nje garanci.

Paradoksalisht kjo është më e rënda, kompanitë e medha dhe me serioze duke mos siguruar garanci, kështu që të mbajë ‘shantazhuar “klient  i cili , pa garanci, ka rrezikun qe te humbas parate e tija.

Po cfare permban nje garanzi ? Qëllimi i garancisë është për të mbrojtur blerësi privat,  janë të përjashtuara kompanite si pjesa  më të dobët kontraktues .

Për këtë duhet të jetë e garantuar aftësinë për të rimarrë shumat e paguara në rast se prodhuesi pëson falimentimin, bllokim me urdher gjykate, likuidimit , ose nuk dorëzojë certifikatat e pronesise  brenda një kohe të caktuar. .

Në rast se verifikohet një prej këtyre kushteve, blerësi mund të kontaktje  kompaninë që nënshkruar garanci ne menyre qe te rimarre paratë e paguara.

Kujdes,pasi : garanci nuk zbatohet jashtë kushteve të specifikuara: nëse kantjeri  është e bllokuar për arsye të tjera ose, për shembull, përfundon janë jashtë juridiksionit, nuk ka mbulim, dhe duhet të përdorë mjetet e rregullta juridike.


Prandaj është gjithmonë e këshillueshme për të dhënë sa më pak para të jetë e mundur si kapar dhe te mizuroni me ecurinë e punimeve. Garancia nuk vlen edhe nëse nuk eshte marre leja e ndërtimit ose nuk është paraqitur ende dhe nuk është pyetur për deklaratën e fillimit të punimeve .

Në këtë kontekst Grupi BLG mbështet familjet, duke siguruar këtë lloj të zgjidhje dhe duke e lejuar ju për të jetuar në mënyrë të sigurtë ne  pritje të shtëpisë së tyre të re.