Senza categoria

Vende Pune Tek BLG, roga deri ne ALL 130.000,00 muaj

BLG Group kerkon te punesoje Menaxher

Detyrat:
· Formulimi dhe hartimi i një plani strategjik dhe analitik sa më efektiv për kompaninë;
· Të vërë në punë të gjitha strategjitë dhe taktikat për zhvillimin e filialeve te BLG-se;
· Administron dhe zhvillon e marrëdhëniet me klientet;

Edukimi, kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:
· Diplomë e arsimit të lartë në fushën e ekonomisë dhe biznesit;
· Të paktën 2 vjet eksperiencë pune në fushën e menaxhimit, marketingut ose në poste të tjera drejtuese;
· Kualifikime dhe trajnime në fushën e marketingut ;
· Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe drejtuese;
· Te jetë i aftë për të punuar nën presion dhe në grup;
· Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës italiane;
· Njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike;
· Mosha mbi 27 vjec.

Dokumentacioni i kërkuar për aplikim:
· Curriculum Vitae
· Fotokopje të diplomave,
· Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nese disponon)
· Letër motivimi

Posicione pune ka roga baze plus bonus mujore e larte.

Dergoni CV tuaj ne email hr@balcancompany.com, duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni.
PS : Do te kontktohen vetem cv-te e perzgjedhura ose kliko ketu