Analisi

Imprese italiane in aumento in Albania, tra i fattori principali la fatturazione elettronica e il programma coinvestor.

Molte imprese italiane - dopo l'entrata in vigore della legge riguardante la fatturazione elettronica - stanno guardando verso il Paese delle Aquile per investire soprattutto nei settori tessile e calzaturiero. In Italia dal 1 gennaio di quest’anno è entrata in vigore la legge riguardante la fatturazione elettronica per le imprese private. Le aziende italiane, soggette… Continue reading Imprese italiane in aumento in Albania, tra i fattori principali la fatturazione elettronica e il programma coinvestor.

Analisi

BLG Academia analizza l’iter della banca centrale per la creazione di istituzioni finanziarie, sono due le procedure attivate dal gruppo BLG nel 2018

In Albania, qualsiasi persona che intende esercitare un’attività bancaria deve ottenere preliminarmente la licenza dalla Banca d’Albania. Sono soggette a tale obbligo le banche autorizzate di diritto straniero, le quali possono aprire filiali, succursali, agenzie ed altri uffici in Albania. La Banca d’Albania stabilisce i requisiti minimi di capitale. Le banche commerciali sono tenute a… Continue reading BLG Academia analizza l’iter della banca centrale per la creazione di istituzioni finanziarie, sono due le procedure attivate dal gruppo BLG nel 2018

Analisi

BLG analizza che in Kosovo e Albania è una crescita piu forte per il periodo 2019-21

Le economie che registreranno la più rapida crescita nell'Europa centrale, orientale e sud-orientale nel periodo 2019-21 saranno il Kosovo, l'Albania e la Moldova. Lo ha rivelato una nuova previsione del Vienna Institute for International Economic Studies (Wiiw). Secondo quanto riferisce il sito specializzato SeeNews citando i dati del Wiiw, nel 2019 il Kosovo registrerà una… Continue reading BLG analizza che in Kosovo e Albania è una crescita piu forte per il periodo 2019-21

Eventi

Përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë të pranishëm në konferencë, falenderues ndaj BLG Group dhe investitorëve të huaj të pranishëm në Shqipëri për mundësin e dhënë

I pranishëm ditën e djeshme në konferencën e zhvilluar të Coinvestor lidhur me profesionistët shqiptarë dhe çertifikimin e tyre nga programi më i ri i cili është bërë pjesë e shqipërisë dhe që do të jetë më pranë profesionistëve të vendit tonë për t’iu ardhur në ndihmë, drejtori i Programeve të Zhvillimit në Fushën e… Continue reading Përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë të pranishëm në konferencë, falenderues ndaj BLG Group dhe investitorëve të huaj të pranishëm në Shqipëri për mundësin e dhënë

Eventi

BLG zhvilloi takimet matching të bizneseve për të 47-të herë me një sukses të madh

Matching Ballkan i  47, që u zhvillua dje në Tiranë u mbyll edhe një herë me një balancë jashtëzakonisht pozitive, të kompanive të ndryshme që morën pjesë në veprimtarinë e biznesit të organizuar nga BLG grup. Bizneset të cilat ishin pjesmarrëse në këtë takim biznesesh midis atyre italiane dhe shqiptare zhvilluan takime tepër interesante dhe… Continue reading BLG zhvilloi takimet matching të bizneseve për të 47-të herë me një sukses të madh

Eventi

Blg inaugura insieme alle università e agli enti Lombardi a Tirana l’albo per gli esperti in internazionalizzazione albanese riconosciuto a livello europeo

Ieri, BLG ha tenuto la prima conferenza dei Co Investor Albania per tutti i professionisti come avvocati, contabili, notai e traduttori che vogliono essere certificati dal programma EIK. Questa conferenza ha un nuovo programma che è già presente in Albania per tutti questi professionisti e per crearli in un ambiente più conveniente e affidabile e… Continue reading Blg inaugura insieme alle università e agli enti Lombardi a Tirana l’albo per gli esperti in internazionalizzazione albanese riconosciuto a livello europeo

Eventi

BLG inauguron regjistrin për ekspertët e internacionalizimit Shqiptar të njohur në nivel evropian së bashku me universitetet dhe institucionet e Lombardisë në Tiranë

Ditën e djeshme BLG zhvilloi konferencën e parë në Shqipëri të Coinvestor për të gjithë profesionistët si avokatë, kontabilistë, noterë dhe përkthyes të cilët duan të çertifikohen nga programi EIK.  Kjo konferencë posedon në programin e ri i cili tashmë është i pranishëm edhe në Shqipëri për të gjithë këta profesionistë dhe për tiu krijuar… Continue reading BLG inauguron regjistrin për ekspertët e internacionalizimit Shqiptar të njohur në nivel evropian së bashku me universitetet dhe institucionet e Lombardisë në Tiranë

Agevolazioni

“Bio Balcan”, kompania italiane hap sot fabrikën e parë me produkte bio në Cërrik

Bio Balcan është kompania më e re e produkteve bio e cila ka hapur sot fabrikën e saj të parë në Cërrik. Kjo kompani është bërë pjesë e tregut shqiptar së fundmi duke sjellë në Shqipëri produkte të ndryshme kozmetike si dhe farmaceutike të cilat do ti shërbejnë qytetarëve shqiptarë për shëndetin dhe pamjen e… Continue reading “Bio Balcan”, kompania italiane hap sot fabrikën e parë me produkte bio në Cërrik

Analisi

BLG analizon prespektivat e rritjes së gjendjes ekonomike të Shqipërisë dhe periudhat më të vështira

Ekonomitë që do të përjetojnë rritjen më të shpejtë në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore në periudhën 2019-21 do të jenë Kosova, Shqipëria dhe Moldavia. Kjo u zbulua nga një parashikim i ri nga Instituti i Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (Wiiw). Sipas faqes së specializuar SeeNews, duke cituar të dhënat e Wiiw, në vitin… Continue reading BLG analizon prespektivat e rritjes së gjendjes ekonomike të Shqipërisë dhe periudhat më të vështira

Analisi

BLG analizza le prospettive di crescita dell’Albania nel breve periodo

Le economie che registreranno la più rapida crescita nell'Europa centrale, orientale e sud-orientale nel periodo 2019-21 saranno il Kosovo, l'Albania e la Moldova. Lo ha rivelato una nuova previsione del Vienna Institute for International Economic Studies (Wiiw).Secondo quanto riferisce il sito specializzato SeeNews citando i dati del Wiiw, nel 2019 il Kosovo registrerà una crescita… Continue reading BLG analizza le prospettive di crescita dell’Albania nel breve periodo

Agevolazioni

Musa Albania tashmë me një zyrë të re operative në Cërrik

“Musa Albania” në bashkëortakësi me BLG Group është një kompani konsorcium e cila është e përbërë nga disa kompani të njohura Italiane. Kompania “Musa Albania” merret me menaxhimin e punëve publike të cilat  shpërndahen tek të gjithë ortakët e kësaj kompanie. Kjo gjë ju jep mundësi të gjithë kompanive me eksperiencë zhvillimin e aktiviteteve, duke… Continue reading Musa Albania tashmë me një zyrë të re operative në Cërrik

Eventi

Occorre fare squadra, BLG finanzia e chiama a raccolta i professionisti albanesi

Migliorare la produttività, raggiungere obiettivi sempre più importanti, sviluppare leadership personale ed interpersonale; “Da soli non possiamo bastarci, occorre fare squadra in azienda come nella società”. Più di un centinaio di imprenditori hanno assistito, alla speciale lezione sul tema della “Efficacia Operativa”, il metodo esclusivo ideato  per lo sviluppo personale e professionale dominio-aspecifico.Rivolgendosi ai moderni… Continue reading Occorre fare squadra, BLG finanzia e chiama a raccolta i professionisti albanesi

Eventi

Duhet të formohet një skuadër, BLG financon thërret dhe bashkon profesionistët shqiptarë

Të përmiresohet produktiviteti, të arrihen objektiva gjithmonë e më të rëndësishme, të zhvillohet lidershipi personal dhe ndërpersonal, “Nuk mund të mjaftohemi duke qenë të vetëm, duhet të bëhemi një skuadër” Më shumë se njëqind sipërmarrës kanë asistuar, në leksionin e veçantë me temën "Efikasiteti Operacional", metoda ekskluzive e ideuar për zhvillimin personal dhe profesional të… Continue reading Duhet të formohet një skuadër, BLG financon thërret dhe bashkon profesionistët shqiptarë

Senza categoria

BLG Group mundëson ardhjen e bizneseve italiane në Shqipëri

BLG Group kompani Italiane investimesh e cila operon prej 10 vjetësh në tregun shqiptar. Një kompani kjo e cila ka sjellë një frymë ndryshe në këtë treg duke u bashkangjitur atyre biznese të ndryshme italiane të cilat mbajnë mbi supe eksperiencë të gjatë dhe të suksesshme në vendin fqinj. Me punë dhe përkushtim gjatë këtyre… Continue reading BLG Group mundëson ardhjen e bizneseve italiane në Shqipëri

Analisi

ASM NORD ka mbështetur dhe promovuar zhvillimin e rrjetit të brendshëm të gazit në Shqipëri për vite me radhë

Aventura e madhe e Asm Nord-it u lind nga shpirti sipërmarrës Lombard, një kompani Lombardeze  e specializuar në menaxhimin e shërbimeve e cila filloi në Shqipëri prej dhjetë vjetësh dhe me këtë frymë, pas një periudhe të gjatë përgatitjesh, ishte e drejtë të paraqiste të vetmin projekt kandidat për të marrë koncesionin tridhjetë vjeçar për… Continue reading ASM NORD ka mbështetur dhe promovuar zhvillimin e rrjetit të brendshëm të gazit në Shqipëri për vite me radhë